Nyheter fra din arbeidsgiverforening 09.11.17

Filter-funksjon for TEK17 på plass i MAKS

Flere av MAKS-brukerne har etterlyst muligheten til å filtrere bort TEK-krav basert på kriterier satt på prosjektet. Vi har nå relansert denne funksjonen, for TEK17-kravene.

Skavang om RKV på P2

NRKs Dagsnytt-sending hadde onsdag 8. november sak om arkitektkonkurransen i forbindelse med regjeringskvartalet. Adm dir i Arkitektbedriftene Egil Skavang er blant de intervjuede.

Individuell pensjonssparing (IPS) i Storebrand

Nå vil du som ansatt i et medlemskontor i Arkitektbedriftene få ekstra gode betingelser på IPS gjennom Storebrand Fordel. Dette er gode nyheter til alle som ønsker å spare til pensjon i tillegg til det de får fra arbeidsgiver og folketrygden.

Entrepriserett symposium i Bergen

Entrepriseretten i utvikling. Virkninger av endret klima, nye aktører og ny teknologi.

Trekonferansen 15. november

Trearkitektur som «løsning» på miljøutfordringene: Treets rolle i den nye arkitekturen er hovedtema under den 5. nasjonale konferansen for trearkitektur. ? Mange ser den direkte koblingen mellom bærekraft og trearkitektur. Økt fokus på miljø gir økt interesse for tre i arkitekturen. Tre har blitt en av «løsningene» på miljøutfordringene, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Trondheim 22. nov

Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kurset vil foregå i lokalene til Arkitektene Vis-a-Vis.

Medlemsmøte i Trondheim 5. des

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#