Filter-funksjon for TEK17 på plass i MAKS

Flere av MAKS-brukerne har etterlyst muligheten til å filtrere bort TEK-krav basert på kriterier satt på prosjektet. Vi har nå relansert denne funksjonen, for TEK17-kravene.

Med denne funksjonen kan du nå sette en del avklaringer som vil angi om TEK17-parametere har status som "ikke relevant for tiltaket". Når du senere i prosjektet skal sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i 43-021 eller grensesnittmatrisen (41-031), vil disse valgene gjenspeiles i disse skjemaene, og dermed får du som arkitekt, en bedre oversikt over hva som må ivaretas.

filter TEk17filter TEk17filter TEk17filter TEk17

 

Filtreringskriteriene er nå

 • Sikkerhet mot skred
 • Sikkerhet mot flom og stormflo
 • Bolig / Fritidsbolig
  • Boligbygning med krav til heis (jmf § 12-3)
  • Bygning med tilgjengelig boenhet
 • Publikums- eller arbeidsbygning
  • Universell utforming inne (jmf TEK § 12-1)
 • Universell utforming ute
 • Heis/løfteplattform (jmf TEK § 12-3)
 • Detaljprosjektering
 • Energikrav (jmf TEK § 14-1 og § 14-5)
 • Uteareal 

Relaterte saker

494280670

Mangelfulle byggesøknader

Publisert: 14. november 2019
1125633704

MAKS og søknadsløsning i full drift

Publisert: 10. oktober 2019
912969272

Teknisk support i sommer

Publisert: 27. juni 2019
MAKSheader

Ny nettadresse for MAKS: www.maks.no

Publisert: 4. januar 2019
494280670

Mangelfulle byggesøknader

Publisert: 14. november 2019
Ketil Moe, prosjektleder i Arkitektbedriftene og tidligere president i NAL

Ny standard for universell utforming

Publisert: 28. juni 2018
time_not_wait-wallpaper-800x600

TEK10 og TEK17 i MAKS

Publisert: 17. august 2017
paragraf

Overgangsbestemmelser for TEK17

Publisert: 3. juli 2017

Mest leste saker