Spørsmål og svar om Korona og kontordrift

Her har vi samlet et knippe spørsmål og svar som i stor grad reflekterer det våre medlemmer spør oss om. Siden oppdateres fortløpende.

Ofte stilte spørsmål

Kan vi som arbeidsgiver pålegge de ansatte hjemmekontor?

Dersom dere har ansatte som må i karantene, eller som er usikre på om de kan være smittebærere eller lignende, så kan arbeidsgiver gjennom styringsretten pålegge arbeidstaker hjemmekontor. Dersom den ansatte er hjemme pga. sykdom, og så blir frisk til å jobbe igjen, så kan arbeidsgiver også pålegge hjemmekontor ut karantenetiden slik at man er sikre på at arbeidstakeren ikke bringer smitte til arbeidsplassen.

Arkitektbedriftene anbefaler derfor alle å ta en sjekk på at alle ansatte har mulighet for å ta hjemmekontor, eventuelt hvordan det skal løses dersom de ansatte arbeider på stasjonære PCer på kontoret. Et alternativ kan da være å sende utstyr hjem til den ansatte.

FHI - Råd til arbeidsplasser >>

Hvem må dekke utgiftene ved fravær?

*Endret 20.03 kl. 16:00
Dersom den ansatte har fått sykemelding, så gjelder de vanlige reglene for sykelønn, men arbeidsgiverperioden er nå redusert til 3 arbeidsdager. Dersom den ansatte må være hjemme fordi de har barn i en barnehage som blir stengt, så har Regjeringen besluttet at Folketrygdlovens bestemmelse om omsorgspenger der foreldre må være hjemme som følge av barnepassers sykdom skal tolkes inn til også å gjelde denne situasjonen. De ansatte som må være hjemme med barn mens skoler og barnehager er stengt vil derfor ha krav på omsorgspenger. Det har videre blitt vedtatt en dobling i kravet til antall omsorgsdager i 2020. I en slik situasjon vil vi uansett anbefale arbeidsgiver å legge til rette for og oppfordre til hjemmekontor. Ved hjemmekontor vil arbeidsgiver dekke lønn som normalt, forutsatt naturligvis at arbeidstaker faktisk får jobbet.

NAV om sykemelding i forbindelse med koronaviruset >>

Vi sitter i åpent landskap, hva bør vi gjøre?

Som utgangspunkt må vi her vise til FHI og myndighetenes anbefalinger. Husk muligheten for å ringe publikumstelefonen til FHI på tlf 815 55 015. Vi vil likevel anbefale alle kontorer å legge til rette for god hygiene og gjøre de hygienetiltak dere ser er mulig. Oppfordre de ansatte til hyppig håndvask og god hosteskikk, ha godt med papir og såpe tilgjengelig, og vær ekstra påpasselige rundt lunsj. Kanskje kan det være et tiltak å gå vekk fra felles lunsj for en periode dersom det er mange som benytter seg av den, og man vurderer smitterisikoen som ekstra stor der.

Vi har arbeidstakere som har bestilt ferie, kan vi nekte dem å dra?

I utgangspunktet kan arbeidstakere alltid gjøre som de vil med sin fritid, og dere kan ikke pålegge dem å holde seg hjemme. Likevel, dersom den planlagte ferieturen går til et sted som er i risikosonen, så kan det være en mulighet til å nekte arbeidstaker å reise. Arbeidsgiver må da være forberedt på å dekke det eventuelle økonomiske tapet arbeidstakerne har ved å ikke få dratt på ferie. Dette kan fort bli dyrt når det er snakk om en familieferie i påsken, så et bedre alternativ er nok heller å pålegge den ansatte hjemmekontor i etterkant av ferien. Her kan det også hende at myndighetene kommer inn med et reiseforbud, eller at flyselskapene innstiller flyene, så muligens løser dette seg selv.

Koronavirus - hva dekker Tryg? >> 

Storebrand om koronabvirus >>

Vi forhandler/skal signere en avtale nå, er det noe ekstra vi bør ha i bakhodet hva gjelder en slik sykdoms potensielle effekter i markedet?

For kontrakter inngått før koronaviruset ble oppdaget så vil Force Majeure-bestemmelser kunne gi rett på fristforlengelser dersom et kontor ikke klarer å overholde sine frister som en direkte konsekvens av Korona og dens følger. Byggherren må i så fall umiddelbart varsles «uten ugrunnet opphold», jf. NS 8401 pkt. 11.1.5.

Ved avtaler som er inngått etter at faren ved Korona ble kjent, så vil det ikke lenger kunne gjøres gjeldende et Force Majeure-unntak, jf. blant annet NS 8401 pkt. 11.1.2 som sier at den prosjekterende ikke har rett på fristforlengelse for forhold utenfor den prosjekterendes kontroll «i den grad han burde ha tatt hindringen i betraktning på kontraktstidspunktet».

Her må man som kontor eventuelt vurdere om det skal legges inn et tillegg i kontraktene for situasjonen at det oppstår en hindring som følge av Korona. Det kan eksempelvis være en setning om at forsinkelse som har sin årsak i Korona-fravær eller lignende skal behandles som Force Majeure. Merk at dere da sannsynligvis også vil måtte gå med på at det gjelder andre veien også, altså dersom byggherren hindres i oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

 

Medlemmer i Arkitektbedriftene står også fritt til å ringe vår juridiske avdeling for hjelp og rådgivning.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker