Nyheter fra din arbeidsgiverforening 14.03.18

Er ditt kontor i samsvar med nye personvernregler?

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft, og regelverket gjelder for alle, også norske arkitektbedrifter. Se her hvordan du gjør det.

God debatt på lederfrokost

Et tyvetalls ledere av arkitektkontor diskuterte i morges felles utfordringer i bransjen, som produktivitet, industrialisering, samarbeidsformer, konkurranseformer, hvordan ta en posisjon i samferdelsmarkedet og globalisering. Etter frokosten var det Byggedagene med 450 aktører fra byggenæringen. Styreleder i Arkitektbedriftene stilte i paneldebatt i storsalen.

Arkitektur Skaper Verdi 31. mai

Arkitektbedriftene inviterer til inspirasjonsdag i Stavanger torsdag 31. mai. Debatter om arkitektur som verdiskaper i et bærekraftig perspektiv, arkitektur som verktøy for en helhetlig samfunnsutvikling, og hvordan kan arkitekter skape og formidle verdi? Vi avslutter med mingling og tapas. Meld deg på nå!

Sykehusutbygging 15.-16. mars

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening og Arkitektforum for helsebygg inviterer til sin årlige samarbeidskonferanse 15. - 16. mars 2018 i Oslo. Program er under utarbeidelse. Programkomite: Inger Johanne Rushfeldt, leder i Arkitektforum for helsebygg, Knut Bergsland, æresmedlem i NSH og arkitekt, Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema, Florian Wagnerberger, arkitekt i Nordic office of architecture, Bror Ragnar Hansen, arkitekt og prosjektleder ved Haukeland universitetssykehus, Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF, Teknologi og samfunn avdeling helse NSH.

Lean prosjektering og prosjektutvikling, 19. mars

Nettverk for prosjektbasert produksjon har gleden av å ønske velkommen til årets første LC-NO seminar! I samarbeid med AF Gruppen og Norconsult, inviterer de til seminar i Bispevika, Oslo 19. mars (12.00-15.00) om Lean prosjektering og prosjektutvikling. Vi får her presentert erfaringer fra prosjektene i Bispevika.

Kurs i rådgivningskontraktene 22.-23. mars

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403

Sluttseminar samhandlingsprosesser, 21. mars

Sluttseminar for en studie om samhandlingsprosesser i regi BIs Senter for byggenæringen. Seminaret presenterer hovedfunn fra studien, der samhandlingsprosesser i Bagn-Bjørgo prosjektet har stått i sentrum. Vi får presentasjoner fra både SVV og Skanska, samt forskerne, Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd fra BI, som har gjennomført studien. Dette seminaret kan være interessant siden samhandlingsprosesser er sentralt i lean.

Regionalt ledermøte i Stavanger 31. mai

Arkitektbedriftene har vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter. Vi avslutter med lunsj, rett før inspirasjonskonferansen samme dag.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#