Bruk praksisordningen!

Arkitektbedriftene har et mål om at god praksis er en sentral del av arkitektstudiet. Med praksisordningen vil Arkitektbedriftene gi bedriftene noe økonomisk støtte, basert på bransjens kollektive fordel ved at nyutdannede arkitekter får relevant praksis i løpet av studiet.

Ordningen skal sørge for at praksis hos bedriftene holder et godt faglig nivå, og skjer i former som ivaretar bedriftens og studentens behov.

Bedrifter som ansetter en nyutdannet arkitekt vil ha fordel av at studenten har gjennomført praksis. Dersom praksis skal gi utbytte, krever det en viss innsats fra bedriften. De som ikke selv kan tilby praksisplass, vil på sikt nyte godt av andre bedrifters bruk av ordningen. Det er en slik kollektiv tankegang som ligger til grunn for støtteordningen.

Satser for økonomisk støtte
Det gis refusjon for bedriftens kostnader knyttet til faglig veiledning av studenten for mellom fire uker og seks måneder. Praktikanten skal være ansatt på full tid i bedriften i praksisperioden.

For mer informasjon, se her og Bedriftshåndboken (krever innlogging for medlemmer).

Relaterte saker

mathias haugland

Nye personvern-regler

Publisert: 11. oktober 2017
Egil_1_web

Arkitektene har mye å gjøre, og forventer mer

Publisert: 7. september 2017
Berit Solli web

Ny konjunkturundersøkelse ute nå

Publisert: 22. august 2017
Ingela Nylen_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Har du vært inne i portalen det siste?

Publisert: 22. august 2017
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Etterlyser mer forskning

Publisert: 5. oktober 2017
student

Nye satser i praksisordningen

Publisert: 22. november 2016

Profesjonalitetspris til Club7+

Publisert: 21. oktober 2016
Silvie Le Muzic2_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Ny phd om byggeprosesser

Publisert: 30. september 2016
student

Nye satser i praksisordningen

Publisert: 22. november 2016

Arkitektbedriftenes praksisordning

Publisert: 2. juni 2009