Bruk praksisordningen!

Arkitektbedriftene har et mål om at god praksis er en sentral del av arkitektstudiet. Med praksisordningen vil Arkitektbedriftene gi bedriftene noe økonomisk støtte, basert på bransjens kollektive fordel ved at nyutdannede arkitekter får relevant praksis i løpet av studiet.

Ordningen skal sørge for at praksis hos bedriftene holder et godt faglig nivå, og skjer i former som ivaretar bedriftens og studentens behov.

Bedrifter som ansetter en nyutdannet arkitekt vil ha fordel av at studenten har gjennomført praksis. Dersom praksis skal gi utbytte, krever det en viss innsats fra bedriften. De som ikke selv kan tilby praksisplass, vil på sikt nyte godt av andre bedrifters bruk av ordningen. Det er en slik kollektiv tankegang som ligger til grunn for støtteordningen.

Satser for økonomisk støtte
Det gis refusjon for bedriftens kostnader knyttet til faglig veiledning av studenten for mellom fire uker og seks måneder. Praktikanten skal være ansatt på full tid i bedriften i praksisperioden.

For mer informasjon, se her og Bedriftshåndboken (krever innlogging for medlemmer).

Relaterte saker

Grunnbeløp

Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2018

Publisert: 28. mai 2018
mathias lite

Streamer GDPR- og varslingsfrokost

Publisert: 22. mai 2018
180411 nordic_norconsult_web2

Nordic + Norconsult = Sant

Publisert: 11. april 2018
GDPR

Er ditt kontor i samsvar med nye personvernregler?

Publisert: 13. mars 2018
arkitektbedriftene-styre-9740

NTNU vil streame forelesning fredag

Publisert: 18. januar 2018
171124 egil bølviken

Skavang ny styreleder i BAE-programmet

Publisert: 24. november 2017
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Etterlyser mer forskning

Publisert: 5. oktober 2017
rekkehus

Materiell for kurs for nye arkitekter 2016

Publisert: 5. april 2016

Arkitektbedriftenes praksisordning

Publisert: 2. juni 2009