Bransjetermometer uke 22

Arkitektbedriftene tar jevnlig temperaturen i bransjen. Dette gjør vi både for å kunne gi dere medlemmer aktuell oversikt, men også for å ha et så nøyaktig bilde som mulig av situasjonen, slik at våre tiltak og de vi krever av myndighetene blir så treffsikre som mulig. Her er oversikten fra uke 22.

Oppdragssituasjonen

Oppdragssituasjonen beveger seg fortsatt forsiktig i positiv retning. Andelen medlemmer som melder om normal drift går opp, fra 46,5 % til 52,1 %. Dem som melder om at pågående prosjekter går normalt, men at det er vanskelig å få inn nye går ned, fra 26,6 % til 22,3 %. Dessverre har andelen som melder om en veldig utfordrende situasjon gått opp et halvt prosentpoeng fra 4,1 til 4,6.

Situasjonen er således fortsatt ikke friskmeldt, mange medlemmer har fortsatt utfordringer, og det er bekymringsfullt at andelen bedriftene som rapporterer om at offentlige prosjekter stanser går opp fra 22 % til 26,6%. Den private delen av markedet så sist ut til så godt som å ha stoppet helt, dette inntrykket befester seg i denne runden.

Permitteringer og oppsigelser

Antallet bedrifter som melder at de ikke har permittert er fortsatt høy, men har dessverre gått litt ned, fra 66,8 % til 64,1 %. Antallet som melder at de har sagt opp ansatte går ørlite opp fra 2,5 % til 3 %. Denne trenden håper vi snur.  

Kompensasjonsordningene 

Vi var spente på utviklingen hva gjelder våre medlemmers benyttelse av kompensasjonsordningene. Antallet som melder at de ikke kommer til å søke i det hele tatt går opp fra 54,4 % til 56,2 %. Antallet som ønsker å søke, men ikke har gjort det ennå går ned fra 39,7 % til 35,3 %. Det er vanskelig å se tydelig om dette skyldes at man ikke behøver støtten, eller om den som gis bare ikke treffer helt riktig, men når det fortsatt bare er rundt 7 % som har søkt, kan det kanskje tyde på det siste.

Fremtidsutsiktene

Her ser vi en svakt økende optimisme, og det er gledelig, selv om det fortsatt er en lang vei opp igjen for mange. Antallet som melder at de ser for seg å klare å komme seg tilbake dit de var før pandemien inntraff går opp fra 54,4 % til 56,2 %. Dette samtidig som antallet som melder at de ser for seg å være svekket sammenliknet med før korona går ned fra 39,7 % til 35,3 %.

Antallet som melder at de ser for seg å måtte legge ned er heldigvis lavt på 1,7 %, men det er dessverre en svak økning fra forrige termometer.

Last ned rapport uke 22 her >>

 

I etterkant av åpningen av denne undersøkelsen kom lønnstilskuddene i tiltakspakke 3. Arkitektbedriftene er glade for at myndighetene har fulgt opp ønsket fra næringen, selv om det altså gjenstår å se hvor godt tiltaket treffer vår bransje ettersom detaljene i ordningen ikke er kjente enda.

Vi aner også et ønske fra våre medlemmer om lønnskompensasjon for å få permitterte tilbake i jobb fremfor arbeidsledighetstrygd til de permitterte.

Dessuten hører vi om tøffere konkurranse om offentlige oppdrag. Flere om beinet gir prising med skrapede marginer. Det ser ut som om de store bedriftene, som har råd til det, presser prisene ned. Dette vil kunne skade bransjen på sikt.

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut disse undersøkelsene. Små variasjoner vil forekomme for å påse at man er aktuell. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medlemmer. Ved å holde undersøkelsen åpen over en litt lengre periode, samt at vi purrer på svar, klarer vi å holde antallet svar såpass høyt at tallene ses som representative. Vi håper dere alle fortsetter å svare når neste undersøkelse sendes ut om noen uker.

Relaterte saker

180708611

Utvidet rett til omsorgsdager

Publisert: 17. september 2020
902096912

Ingen utsettelse av arbeidsgiveravgift for 4. termin

Publisert: 9. september 2020
180708611

Regjeringen innfører utvidet permitteringstid

Publisert: 14. august 2020
1066533618

Kvoten for omsorgspenger nullstilt

Publisert: 28. juli 2020

Mest leste saker