Bransjetermometer uke 19

I disse utfordrende koronatider tar Arkitektbedriftene temperaturen i bransjen med jevne mellomrom. Både for å kunne gi dere medlemmer aktuell oversikt, men også for å ha et så nøyaktig bilde som mulig av situasjonen, slik at våre tiltak og de vi krever av myndighetene blir så treffsikre som mulig. Her er oversikten for uke 19.

Oppdragssituasjonen

Oppdragssituasjonen beveger seg i positiv retning. Andelen medlemmer som melder om normal drift går opp, fra 39,4 % til 46,5 %. Dem som melder om at pågående prosjekter går normalt, men at det er vanskelig å få inn nye går ned, fra 32,7 % til 26,6 %. Og andelen som melder om en veldig utfordrende situasjon går ned, fra 6,7 % til 4,1 %.

Situasjonen er imidlertid langt fra friskmeldt, mange medlemmer har fortsatt utfordringer, og det er bekymringsfullt at så mange som 22 % av bedriftene rapporterer om at offentlige prosjekter stanser.

Man får også bekreftet en trend man har ant, at den private delen av markedet i stor grad har kollapset.

Permitteringer og oppsigelser

Det er også positivt å se at mange ikke har permittert, og at kun 33 % har. De som har permittert, har dessuten permittert få personer. I tidligere termometere hadde så mange som 43 % permittert eller planlagt å permittere.

Dette kan tolkes som at flere nå har tatt inn igjen permitterte, samt at flere som planla eller forventet å permittere ikke lenger ser behovet for det.

Kun 2,5 % av bedriftene har sagt opp ansatte.

Kompensasjonsordningene 

Nytt i dennes ukens termometer var spørsmål omkring bruk av myndighetenes kompensasjonsordninger.

Kun 7 % av medlemsbedriftene har søkt om kompensasjon. Selv med en viss feilmargin, er dette lite. Omtrent halvparten av dem som har søkt har kun fått delvis kompensasjon.

45 % gir imidlertid uttrykk for at de nok kommer til å søke. Det blir spennende å se i hvor stor grad medlemmer mottar, enten fullt eller delvis, den kompensasjonen de søker. 

Fremtidsutsiktene

Også nytt denne uken, var hvordan medlemmene så for seg at driften ville se ut til høsten. Her svarer over 50 % at de tror driften vil normalisere seg og ende opp der man var før pandemien satte inn. Det er selvsagt gode nyheter, men når ca. 40 % svarer at bedriften vil være svekket, viser det at Arkitektbedriftene har en viktig jobb å gjøre fremover.

Kun 1,2 % melder at de tror bedriften må legges ned, og kuriøst nok melder nesten 5 % at de tror bedriften vil være styrket sammenliknet med før pandemien.

Last ned ukens rapport her >>

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut disse undersøkelsene. Små variasjoner vil forekomme for å påse at man er aktuell. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medlemmer. Denne runden fikk vi et oppsving på antallet besvarelser, noe vi er svært takknemlig for. Vi håper dette vedvarer. Neste undersøkelse sendes sannsynligvis ut om to uker.

Relaterte saker

1197865054

Bransjetermometer uke 43

Publisert: 30. oktober 2020
902096912

Vedtatt endring for permitteringer

Publisert: 27. oktober 2020
1208953647

Nye koronatiltak

Publisert: 27. oktober 2020
180708611

Utvidet rett til omsorgsdager

Publisert: 17. september 2020

Mest leste saker