Bransjetermometer uke 16

I disse uforutsigbare koronatider vil vi søke å ta temperaturen i bransjen med jevne mellomrom. Både for å kunne gi dere medlemmer aktuell oversikt, men også for å ha et så nøyaktig bilde som mulig av situasjonen, slik at våre tiltak og de vi krever av myndighetene blir så treffsikre som mulig. Her er oversikten for uke 16.

Last ned hele rapporten her >>

Oppdragssituasjonen

En større andel medlemmer melder om normal oppdragssituasjon, det er for så vidt gode nyheter. Samtidig ser vi at de resterende, dem som ikke får nye oppdrag, dem som har flere prosjekter som har stoppet opp og dem som melder om en veldig utfordrende situasjon der nesten alle oppdrag har stoppet opp, summerer seg til 60 %. At en så stor del av bransjen sliter med negative faktorer er alvorlig. Det understreker også betydningen av at Arkitektbedriftene holder trykket oppe overfor myndighetene.

Oppdrag_16_2Oppdrag_16_2

Byggesaksbehandling

Nytt i denne ukens termometer var medlemmenes erfaring med tempo i offentlig byggesaksbehandling, nettopp fordi dette har vært gjenstand for polemikk i media og blant forskjellige aktører. Riktig nok melder flere av våre medlemmer at det går som normal, noen sier sågar at det går raskere nå enn før, men når 40 % av medlemmene melder at det går tregere, da er det på sin plass at Arkitektbedriftene har tatt affære.

Byggesaksbehandling_16Byggesaksbehandling_16

Likviditeten

Her peker resultatene av denne ukes undersøkelse tilsyneltende i riktig retning, da flere melder om tryggere likvitidet enn før. Det kan tolkes som at mange har tatt grep, og at flere usikkerhetsmomenter er fjernet. Virkemidler fra myndighetene kan sies å ha fungert i større eller mindre grad. Samtidig er det viktig også å se baksiden av medaljen, da permitteringer av ansatte nok  kan spille inn i denne forbedringen.

Dessuten er det ikke ubetydelig at over 20 % i noen eller stor grad sliter med likvitideten. Likviditet_16Likviditet_16

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut denne undersøkelsen. Små variasjoner vil forekomme for å påse at man er aktuell. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medemmer. Vi ser dessverre at antall svar går nedover, og vi ber derfor alle om å være bevisste på å ta seg tid til å svare. Det tar ikke mange minuttene. Neste undersøkelse sendes ut i uke 18.

 

Relaterte saker

1066533618

Kvoten for omsorgspenger nullstilt

Publisert: 28. juli 2020
909045800

Bransjetermometer uke 26

Publisert: 1. juli 2020
855090566

Kontordrift og koronavirus

Publisert: 1. juli 2020
180708611

Bekreftede endringer i regelverket

Publisert: 26. juni 2020
902096912

Lønnsstatistikk 2019

Publisert: 8. april 2020
Sector Review 2019-1

Sector Review 2019

Publisert: 16. januar 2020
1051659174

Konjunkturundersøkelse H1 2020

Publisert: 14. januar 2020
889510282

Medlemsundersøkelse

Publisert: 5. desember 2019

Mest leste saker