Undersøkelse blant medlemmene i forbindelse med Koronaviruset

I starten av uken gjennomførte Arkitektbedriftene en undersøkelse blant medlemsbedriftene i forbindelse med koronaviruset. Vi fikk kjapt mange svar som satte oss i stand til å tegne et viktig øyeblikksbilde. Mange er naturlig nok bekymret for likviditet, bemanning og oppdragssituasjonen.

Sysselsetting

 0404040404

 • For øyeblikket ser det ut til at mange klarer å opprettholde driften uten store innskrenkinger. Vi synes å se en tendens til at mindre og mellomstore bedrifter har det noe vanskeligere, spesielt ved frafall av arbeidskraft. 
 • Utfordringene blir større og flere dersom situasjonen strekker seg over lengre tid.
 • For de fleste fungerer hjemmekontorløsningen ganske bra, med unntak for ansatte med liten erfaring og som trenger tettere oppfølging. På sikt er det utfordrende å holde kontakten med byggherrer og prosjekteringsgruppen. Videre er det vanskelig å følge med på byggeplassen og sørge for at kvaliteten opprettholdes.
 • Over 30 % har allerede permittert eller antar at det blir behov for dette. Flere svarer at de har permittert en større andel av ansatte med en viss prosentandel.
 • Ca. 40 % har ikke tatt stilling til dette enda.

Stopp i prosjektene

0101

 • Flertallet har enn så lenge ikke fått stopp i byggeprosjektene. 
 • I de tilfeller hvor prosjektene er stoppet, skyldes det usikkerhet, stans på byggeplass og stopp i saksbehandlingen.
 • Byggeplasser stopper opp fordi varer og produkter, eller arbeidskraft, ikke vil være tilgjengelig. 
 • Pågående prosjekter påvirkes i stor grad av aktiviteten på byggeplassen. Hvis den stoppes, stoppes også prosjekteringen.
 • Flere som jobber med turistbransjen (hoteller, etc.) eller treningssentre har mistet sine oppdrag umiddelbart.
 • Mange ser en fare at det vil ta lang tid før det kommer nye oppdrag, grunnet økonomisk usikkerhet og utfordringer i hele bransjen. Særlig for boligprosjekter, se artikkel om dette hos Bygg.no >>
 • Flere nevner forøvrig kapasitetsproblemer grunnet sykefravær, hvilket tyder på at arbeidsmengden fortsatt er stor hos enkelte.

 

Offentlig byggesaksbehandling

0202

 • 40 % sier at de opplever stans eller forsinkelser i offentlig saksbehandling. Dette vil kunne påvirke tilgang til oppdarag på lengre sikt.

 

0303


 • Kun 20 % har fått informasjon fra kommunen om endringer i saksbehandlingen. Det ser ut til å være enda vanskeligere å få tak i saksbehandlere og å få svar på søknader, noe som allerede kan oppleves utfordrende under normale forhold. 

 

Undersøkelsen viser at medlemmene ønsker:

At kapasiteten i behandlingen av plansaker og i byggesaksbehandling opprettholdes, blant annet ved å sørge for at møter mellom forslagsstillere, tiltakshaver og kommunene blir avholdt, og at det tilrettelegges for nett-løsninger for alle saksbehandlere med hjemmekontor.

Tydelig informasjon og forpliktende avklaringer fra kommuner og det offentlige, med tanke på saksbehandlingstider, fremdrift og oppstart i prosjekter og lignende slik at man vet hva man har å forholde seg til og kan planlegge.

At kommunene gis anledning til å prioritere byggesaker som er innenfor regulerings- og kommunale planer, og ikke krever dispensasjon, slik at man ikke bruker ressursene på utfordrende og omstridte saker, men heller kan bruke færre ressurser på flere saker.

 

På hvilken måte og med hvilken informasjon kan Arkitektbedriftene best bistå medlemmene?

Undersøkelsen viser at medlemmene ønsker oppdatert informasjon på hjemmesiden om hvilke tiltak som gjelder dem. I tillegg trekker mange frem tilgangen på juridisk bistand, spesielt i forbindelse med arbeidsrett og kontraktsrettslige problemstillinger. 

Medlemmene ønsker videre at Arkitektbedriftene legger press på offentlige og private oppdragsgivere slik at de ikke stopper pågående prosjekter og at nye oppdrag ikke legges på vent.

 

Hva gjør Arkitektbedriftene?

Vi har den siste uken vært involvert i flere initiativ mot myndightene for å opprettholde produksjon i byggenæringen. Dette inkluderer initativ overfor store byggherrer, kommuner og Plan- og bygningsetaten i Oslo, samt samarbeid med RIF og resten av byggenæringen med innspill til tiltak fra regjeriengens side.  Innspill og statusrapporter fra medlemmene gir oss viktig grunnlag for dette arbeidet og nye initiativ fremover.

Vi svarer fortløpende på arbeidsgiver.- og kontraktssspørsmål knytett til Korona. I tillegg til at vårt vanlige medlemstilbud fungerer som normalt.

Vi ser at medlemsbedriftene kan møte utfordringer både når det gjelder overkapasitet blant ansatte på grunn av bortfall av oppdrag, og underkapasitet på grunn av økt sykefravær og omsorgsbehov.  Vi oppfordrer derfor til samarbeid på tvers av kontorer dersom det er mulig.


Vi takker for alle gode innspill, og vil gjøre så godt vi kan for å sikre de beste tiltak for arkitektene!

Relaterte saker

1197865054

Bransjetermometer uke 43

Publisert: 30. oktober 2020
902096912

Vedtatt endring for permitteringer

Publisert: 27. oktober 2020
1208953647

Nye koronatiltak

Publisert: 27. oktober 2020
180708611

Utvidet rett til omsorgsdager

Publisert: 17. september 2020

Mest leste saker