Bo Gleditsch

Kommunikasjonssjef Send e-post | Telefon: 40436188

Andre i administrasjonen

Les mer

Egil Skavang Administrerende direktør

Les mer

Anette Søby Bakker Juridisk sjefsrådgiver

Les mer

Maria Skavhaug Økonomisjef / forsikringsansvarlig

Les mer

Ingela Nylén Kontorleder

Les mer

Mathias Haugland Juridisk rådgiver

Les mer

Janeche Bull Borander Utviklingssjef

Les mer

Christian Hofmeier Kvalitetsrådgiver

Les mer

Eva Midtfjord Vikar for økonomiansvarlig

Les mer

Kjetil Ormestad Eid IT-ansvarlig