BIM-utvalget

Medlemmene i utvalget består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter som har lang erfaring med BIM prosjektering og godt innsikt i prosesser som dette medfører.
Utvalget arbeider med problemstillinger som knytter seg til BIM-bruk og beslektede tema.

 

Utvalget består av følgende medlemmer:

Elisabeth Meyer, LINK Arkitektur    Medlem
Turi Heieraas, Norconsult AS - Bodø   Medlem
Armas Aavatsmark, Asplan Viak  Medlem 
Flavio Carniel, Dyrø og Moen  Medlem
Morten Ræder, Nordic - Office of Architecture  
Christian Hofmeier, Arkitektbedriftene i Norge  Medlem