BIM-utvalget

Medlemmene i utvalget består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter som har lang erfaring med BIM prosjektering og godt innsikt i prosesser som dette medfører.
Utvalget arbeider med problemstillinger som knytter seg til BIM-bruk og beslektede tema.

 

Utvalget består av følgende medlemmer:

Angie Mendez, A-lab 
Elisabeth Meyer, LINK Arkitektur  
Turi Heieraas, Norconsult AS - Bodø 
Flavio Carniel, Dyrø og Moen
Morten Ræder, Nordic - Office of Architecture
Neil van Est, Selberg arkitekter
Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
Christian Hofmeier, Arkitektbedriftene i Norge