Fra din arbeidsgiverforening 23.03.17

BIM-undersøkelsen vår 2017

Arkitektbedriftene i Norge ønsker å kartlegge arkitektbransjens kompetanse og bruk av BIM. Undersøkelsen vil gi oss viktig informasjon om hvordan vi som bransjeorganisasjon bør arbeide videre med rammepåvirkning og kompetanseheving innen digitalisering. Vi håper du har tid og mulighet til å delta i undersøkelsen. Det krever kun 5-10 minutter av din tid.

Det digitale byggeprosjektet 28. mars

DiBK inviterer til frokostseminar hvor Statsbygg presenterer sitt nye digitaliseringsprosjekt Digibygg, og Bygg21 legger frem sine tiltak for effektivisering av byggenæringen.

UU-konferanse om design, innovasjon og teknologi

Norges Handicapforbund Oslo inviterer til konferanse om universell utforming i bymiljøet. DIT-konferansen design-innovasjon-teknologi vil ha hovedtaler fra Barcelona, og åpnes av ordføreren. Det blir innlegg fra statssekretær og Statsbygg.

Spennende utviklingsprosjekt i MAKS

Etterhvert som Byggsøk fases ut, mener vi det vil være naturlig å kunne tilby tilsvarende tjeneste via MAKS. Arkitektbedriftene har fått konsesjon fra DiBK for å utvikle og tilby søknadsløsning for byggesøknader inn mot alle landets kommuner.

Mathias Haugland vår nye jurist

Arkitektbedriftene har ansatt Mathias Haugland som ny jurist. Haugland tiltrådte 1. mars, og startet umiddelbart å oppdatere Bedriftshåndboken. Han vil særlig styrke medlemsservicen innen arbeidsrett. Anette Søby Bakker vil fortsatt arbeide med entrepriserett og andre juridiske temaer for medlemmene.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#