Nyheter fra din arbeidsgiverforening 07.04.17

Kontorlandskap: konflikt, kos eller kun kroner

Norsk inneklimaorganisasjon inviterer til fagmøte: Hvorfor vil offentlig sektor satse på kontorlandskap?, ved Statsbygg. Planlegging av landskap, ved Mellomrom AS. Innemiljøproblemer i kontorlandskap og produktivitet. Fordeler og ulemper ved bruk av kontorlandskap, ved Arbeidstilsynet. Støy i kontorlandskap. Kilder og tiltak, ved Multiconsult.

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment 1. juni i Oslo

Nytt kurs! Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kun 3 plasser igjen!

Kurs for nyutdannede arkitekter 27. april og 3. mai

Arkitektbedriftene byr igjen på kurs for ferske arkitekter i hvordan man driver prosjekter og kontor. Tidligere president i NAL Ketil Moe og tidligere utviklingssjef i Arkitektbedriftene Geir Egil Paulsen inviterer til erfaringsdeling og uformell samtale. Deltagelse alle tre ganger koster 1500 kr tilsammen.

BIM-undersøkelsen vår 2017

Arkitektbedriftene i Norge ønsker å kartlegge arkitektbransjens kompetanse og bruk av BIM. Undersøkelsen vil gi oss viktig informasjon om hvordan vi som bransjeorganisasjon bør arbeide videre med rammepåvirkning og kompetanseheving innen digitalisering. Vi håper du har tid og mulighet til å delta i undersøkelsen. Det krever kun 5-10 minutter av din tid.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#