ASV

Prosjektet Arkitektur Skaper Verdi er startet av Arkitektbedriftene og handler om å forstå arkitektur som et strategisk virkemiddel i samfunnsutviklingen. En bærekraftig samfunnsutvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

arkitekturskaperverdi.no kommer eksempler på Norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for land, kommuner, steder, bedrifter og enkeltmennesker. 

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, åpne plasser og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Kort fortalt setter prosjektet ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

ASV målsetting

Når vi belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar vi utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.  

Bærekraftsprinsippet er ikke bare en internasjonal målsetting, men også en pragmatisk måte å tenke verdibalanse når vi tar beslutninger og evaluerer prosjekter. 

Vår oppgave er ikke å bedømme arkitekturen som bærekraftig eller ikke, men snarere å belyse hvilke verdier god arkitektur tilfører samfunnet.

 

Les mer om prosjektet her