Møter og kurs fra din arbeidsgiverforening 09.05.17

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Miljøledelse film ute

Film fra temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse. Filmen ligger åpent for alle på vår youtube-kanal, se link her:

Er byen velferdsstatens redning?

Lavere oljepris, mange utenfor arbeidslivet og en aldrende befolkning er noe av det som utfordrer velferdsstaten. Det betyr at vi både må finne nye måter å skape verdier på, samtidig som vi må prioritere hardere hvordan vi skal bruke knappere offentlige ressurser. Hvor ligger redningen og hvem skal ta regningen? Arkitektbedriftene er medarrangør av møtet.

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment 1. juni i Oslo

Nytt kurs! Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kun 3 plasser igjen!

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Flekkefjord 7. juni

Nytt kurs! Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring.

Kontorlandskap: konflikt, kos eller kun kroner

Norsk inneklimaorganisasjon inviterer til fagmøte: Hvorfor vil offentlig sektor satse på kontorlandskap?, ved Statsbygg. Planlegging av landskap, ved Mellomrom AS. Innemiljøproblemer i kontorlandskap og produktivitet. Fordeler og ulemper ved bruk av kontorlandskap, ved Arbeidstilsynet. Støy i kontorlandskap. Kilder og tiltak, ved Multiconsult.

Årsmøte 8. juni

Årsmøter i Arkitektbedriftenes forening, aksjeselskap og Arkitektbedriftenes forsikringsservice. Dokumenter sendes ut til alle medlemmer et par uker i forkant gjennom medlemsportalen. Påmelding til årsmøtet er ikke nødvendig og deltagelse er gratis. Vi gjør spesielt oppmerksom på at klokkeslettet er flyttet halvannen time til kl 15. Samme dag avholdes Næringskonferansen om konkurranser og arkitektbransjen.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#