Arkitektene har mye å gjøre, og forventer mer

Indeksen for arkitektmarkedet viser igjen vekst i ordrereserve og antall årsverk.

Bransjeforeningen Arkitektbedriftene utfører en konjunkturundersøkelse blant sine medlemmer to ganger i året. Konjunkturindeksen fortsetter å stige i årets andre måling. Arkitektenes syn på egen fremtid er normalt en god indikator for hele byggenæringen, siden arkitektene er første aktør inn i nye prosjekter.

«Medlemsbedriftene våre rapporterer en økning i ordrereserver og ansettelser denne våren, og de har en forventing om at denne veksten vil fortsette frem mot 2018,» sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene. 

God vår
37 prosent av kontorene har hatt en økning i ordrereservene, mot 18 prosent som har hatt en nedgang. Særlig de mindre arkitektkontorene har økt. Veksten har funnet sted i alle regioner, unntatt Nord-Norge. Særlig Vestlandet og Midt-Norge ser en bedring. 33 prosent av kontorene sier de har flere årsverk nå enn for et halvt år siden, 19 prosent sier de har færre. Av de ti kontorene med over femti ansatte har ni hatt vekst, mens ett står på stedet hvil.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Kantar. Ledere av 198 arkitektkontor har svart, og dette utgjør omtrent en tredjedel av medlemmene i Arkitektbedriftene. TNS utarbeider en indeks basert på utviklingen i arkitektkontorenes ordrereserver og antall ansatte seks måneder tilbake og seks måneder frem i tid, og denne viser at veksten i markedet tiltar.

Økte forventninger
«Den høye indeksscoren er særlig drevet av forventninger til ytterligere vekst innen segmentene boliger og planarbeider de kommende månedene. Indeksen brutt ned per region viser en særlig stor forbedring i Midt-Norge og på Vestlandet,» sier Skavang.

35 prosent av kontorene forventer at de vil ha større ordrereserve ved nyttår enn de har nå, mens ni prosent forventer at de vil ha mindre. 37 prosent av kontorene forventer å ha flere ansatte om et halvt år, mens syv prosent tror de vil ha færre. Med unntak av Nord-Norge har alle regioner flere optimister enn pessimister. Optimismen har økt mest i Oslo.

Relaterte saker

statistikk lego

Timeprisene stiger

Publisert: 14. november 2017
Berit Solli

Flere arkitektkontor satser på kommunikasjon

Publisert: 16. oktober 2017
janeche foto ida brekke

Bruk praksisordningen!

Publisert: 11. oktober 2017
mathias haugland

Nye personvern-regler

Publisert: 11. oktober 2017
170511 årsmelding 2016

Årsberetningen blir digital

Publisert: 14. november 2017
171025 aftenposten rkv

Arkitektene blødde for regjeringskvartalet

Publisert: 25. oktober 2017
Berit Solli

Flere arkitektkontor satser på kommunikasjon

Publisert: 16. oktober 2017
171002 asv tittel

Arkitektur skaper verdi i Aftenposten-bilag

Publisert: 2. oktober 2017