Arkitektene har mye å gjøre, og forventer mer

Indeksen for arkitektmarkedet viser igjen vekst i ordrereserve og antall årsverk.

Bransjeforeningen Arkitektbedriftene utfører en konjunkturundersøkelse blant sine medlemmer to ganger i året. Konjunkturindeksen fortsetter å stige i årets andre måling. Arkitektenes syn på egen fremtid er normalt en god indikator for hele byggenæringen, siden arkitektene er første aktør inn i nye prosjekter.

«Medlemsbedriftene våre rapporterer en økning i ordrereserver og ansettelser denne våren, og de har en forventing om at denne veksten vil fortsette frem mot 2018,» sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene. 

God vår
37 prosent av kontorene har hatt en økning i ordrereservene, mot 18 prosent som har hatt en nedgang. Særlig de mindre arkitektkontorene har økt. Veksten har funnet sted i alle regioner, unntatt Nord-Norge. Særlig Vestlandet og Midt-Norge ser en bedring. 33 prosent av kontorene sier de har flere årsverk nå enn for et halvt år siden, 19 prosent sier de har færre. Av de ti kontorene med over femti ansatte har ni hatt vekst, mens ett står på stedet hvil.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Kantar. Ledere av 198 arkitektkontor har svart, og dette utgjør omtrent en tredjedel av medlemmene i Arkitektbedriftene. TNS utarbeider en indeks basert på utviklingen i arkitektkontorenes ordrereserver og antall ansatte seks måneder tilbake og seks måneder frem i tid, og denne viser at veksten i markedet tiltar.

Økte forventninger
«Den høye indeksscoren er særlig drevet av forventninger til ytterligere vekst innen segmentene boliger og planarbeider de kommende månedene. Indeksen brutt ned per region viser en særlig stor forbedring i Midt-Norge og på Vestlandet,» sier Skavang.

35 prosent av kontorene forventer at de vil ha større ordrereserve ved nyttår enn de har nå, mens ni prosent forventer at de vil ha mindre. 37 prosent av kontorene forventer å ha flere ansatte om et halvt år, mens syv prosent tror de vil ha færre. Med unntak av Nord-Norge har alle regioner flere optimister enn pessimister. Optimismen har økt mest i Oslo.

Relaterte saker

1042342584

SHA-veileder på HMS-konferansen

Publisert: 8. november 2019
1027619136

Forsikringer 2020

Publisert: 23. oktober 2019
1125633704

MAKS og søknadsløsning i full drift

Publisert: 10. oktober 2019
IMG_1276

Prognose og konjunkturer

Publisert: 9. oktober 2019
IMG_1091

Se debatten om arkitekturpolitikk

Publisert: 12. august 2019
kantar tns

Svar på Konjunkturundersøkelsen fra TNS Kantar!

Publisert: 15. januar 2019
digitalisering

Se innleggene fra frokostmøtet om konjunkturer og innovasjon

Publisert: 21. september 2018
180406 byggeplassen podkast

Jarmund og Siraj om boligkvalitet

Publisert: 6. april 2018

Mest leste saker