Snøhetta kommer, gjør du? 06.01.16

Pre-workshop for arkitekter på BA2015 25. januar

Sjef i Snøhetta Tonje Frydenlund går i debatt med Skanska, Sykehuset Vestfold, og australske eksperter om industrialisering av byggeprosessen. Ny pre-workshop før BA2015-konferansen. SINTEF og NTNU bidrar. Særlig aktuelt tema for arkitekter, meld deg på hos BA2015!

BA2015-konferansen 26. januar

BA2015 er en nasjonal satsning for BAE-næringen. Toneangivende aktører gikk for tre år siden sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten innen bygg- og anleggsnæringen. Meld deg på årets konferanse:

Frokostmøte om markedssituasjonen i arkitektbransjen 4. februar

Vi presenterer vår ferske konjunkturrapport. Vi får tips av Statsbygg og BNL. Arkitektkontorene ØKAW, Metropolis og Link Landskap forteller om sine suksesser i 2015 og tanker om markedet 2016. Meld deg på for gratis deltagelse i Asplan Viaks gamle stall! Møtet blir filmet og streamet for hele landet.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#