Årets tarifforhandlinger utsatt

Som en følge av vårens omstendigheter, samt utsettelsen av hovedoppgjøret til over sommeren, så har Arkitektbedriftene og AFAG kommet til enighet om å gjennomføre årets tarifforhandlinger i oktober.

Arkitektbedriftene har kommet til samme enighet med henholdsvis Parat og Naturviterne.

Dette innebærer at nåværende tariffavtaler vil fortsette å løpe inntil nye avtaler er på plass, til tross for at vi vil passere tidspunktet for avtalenes gyldighet, jf. avtalenes punkt 1.2. 

Når vi kommer til enighet om ny avtale i oktober vil avtalen tre i kraft fra tidspunktet for enigheten. 

Kontakt vår jurist Mathias Haugland dersom du har innspill eller spørsmål om forhandlingene.  

Relaterte saker


Mest leste saker