Informasjon fra din arbeidsgiverforening 13.02.17

TEK17 ? Forenklede forskrifter gir dårligere boliger

Myndighetene vil med ny byggteknisk forskrift lempe på kravene til de små boligene, slik at de blir mindre, enklere og billigere. Forventningen er at reduserte byggekostnader skal stimulere til økt boligproduksjon. Problemet er at den forventede kostnadsreduksjonen tilfaller boligutviklerne. Boligkjøperen sitter igjen med svarteper ? med en dårlig, trang og lysfattig bolig, til uendret markedspris, hevder arkitektforeningene.

Medieoppslag om Tek17

Arkitektbedriftene og NAL har i fellesskap vært i Dagens Næringsliv og på Her & Nå i P1 i helgen. Temaet er bekymringen for at ny teknisk forskrift (Tek17) vil føre til redusert boligkvalitet og gå ut over folkehelsen.

Møte om boligkvalitet

Arkitektbedriftene var 3. februar i et godt møte med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Bakgrunnen var Arkitektbedriftenes bekymring for boligkvaliteten, særlig knyttet til mindre boliger.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#