02.11.15

Å bestille og bli bestilt

Gode bestillinger er en forutsetning for å realisere byggeprosjekter med kvalitet. Kurset gir deg kompetanse om hva som må etterspørres og beskrives for sikre god arkitektonisk kvalitet og gode prosesser med oppdragsgiver og andre aktører i byggeprosjektet.

Praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001, 3. november

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan etablere, vedlikeholde og sertifisere et kvalitetssystem for økt verdiskaping i din arkitektbedrift. Kurset er utviklet i samarbeid med Standard Norge og Arkitektbedriftene i Norge.

Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403, 17.-18. november

I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper; kontraktsstruktur, prosjekt og ytelsesbeskrivelse, bestemmelser om vederlag, endringer, rådgivningsfeil og forsinkelser samt avbestilling. Kurset gjennomføres av Tekniske Foreningers Servicekontor.

Designing out Crime

Næringslivets Sikkerhetsråd arrangerer i år en konferanse som spenner seg fra arkitektur som skaper kriminalitet, til å ta for seg temaer som kriminalitetsreduserende design, smarte byer og hvorvidt Norge er kompetent til å møte fremtidens kriminalitetstrender og trusler.

Medlemsmøte i Kristiansand 3. november

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Agder til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Egerdahl & Nordbø kl 09-11.30, og så inviterer vi møtedeltagerne med ut på lunsj i nærheten etterpå. Meld deg på!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#