Aktør Prosjektering AS

aktør.no/aktor-prosjektering
post@aktorprosjektering.no
90294327
Besøk: Storgate 46
Post: Storgate 46, 9300 Finnsnes i Troms
Medlemsnr.: 122375 Aspirantmedlem
Org.nr.: 919419776
Antall arkitekter: 2
Antall ansatte: 2
Arkitekt MNAL
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 7/22/2019

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur

Referanser

ARKITEKTUR
- 14 leiligheter på Gibostad (fortettingsprosjekt) - ferdig skissefase, pågående arbeid med forprosjektfase
- Ca 10 leiligheter i Sørreisa - husbank - Skisseprosjektfase
- Senja VGS, Finnfjordbotn - ombygging PPT/OT - detaljprosjektering.
- Brekka barnehage, Sørreisa - tilbygg/ombygging - detaljprosjektering.
- Nordborg VGS, Finnsnes - tilbygg - detaljprosjektfase - pågående arbeid
- Fritidsboliger i Salangen - 3 enheter - skissefase.

AREALPLANLEGGING
- Detaljregulering for "Nye Seljestad" på Finnsnes, Lenvik kommune. Området er på om lag 20 dekar og vil bli regulert til småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, vei, fortau og grønnstruktur og utarbeides med utgangspunkt i gjeldende sentrumsplan for Finnsnes.
- Detaljregulering for "Risøynes" i Tranøy kommune. Området er på 148 dekar og vil bli regulert til fritidsbebyggelse, bolig, turistformål, veg, LNFR og småbåthavn og er i samsvar med kommuneplanen.
- Detaljregulering industi/kai Lenvik kommune

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


A3 Arkitektkontor A/S Harstad (4 bilder)
Arkitektkontoret Amundsen as (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, TROMSØ (5 bilder)
Borealis Arkitekter as (6 bilder)
Steinsvik Arkitektkontor AS (8 bilder)
fra Innersida AS (5 bilder)