Arkitektkontorene holder hodet over vannet

Arkitektbedriftenes halvårlige konjunkturundersøkelse viser at arkitektkontorlederne opplever tøffere tider. Men det er store regionale forskjeller og ulikheter mellom små og store kontor.

Last ned rapporten fra TNS Gallup her.

Undersøkelsen ble presentert på frokostmøte i Oslo torsdag 4. februar. Møtet ble streamet live. Hele 254 av våre medlemskontor svarte på undersøkelsen, og det betyr en svarprosent på skyhøye 43. Arkitektbedriftene gjennomførte selv et slikt barometer mot sine medlemmer to ganger i 2015, og satser nå enda mer på utviklingen av bransjekunnskap og statistikk gjennom samarbeid med TNS Gallup.

Siste seks måneder
Like mange arkitektkontor svarer at de har flere som færre ansatte nå enn for et halvt år siden. Men når det gjelder størrelsen på ordrereserven, svarer flere at ordrereserven deres nå er mindre enn den var for seks måneder siden. Ordrereserven er særlig større blant kontor med 21-50 ansatte, mens kontor med 11-20 ansatte utpeker seg for å ha mindre ordrereserve. Nedgangen i ordrereserve er særlig fremtredende i Nord-Norge og på Vestlandet.

Lederne rapporterer særlig om en nedgang i kontorbyggmarkedet, og spesielt kontorbygg på Vestlandet. Det eneste segmentet kontorlederne forteller har vokst, er plan.

Neste seks måneder
Når det gjelder fremtidsutsiktene svarer hvert femte arkitektkontor at de forventer å bli flere ansatte, mens hvert tiende mener de vil bli færre. I Oslo forventer hele hvert tredje kontor å oppmanne (59 kontor har svart i Oslo), mens i Nord-Norge forventer over halvparten å måtte kutte i staben (syv kontor har svart i Nord-Norge). Store kontor ser lysere på fremtiden enn de mindre.

Innen ordrereserve forventer 23 prosent å ha en økt ordrereserve om et halvt år, mot 16 prosent som forventer mindre. Vestlandet peker seg ut som regionen med flest pessimister. Det er størst forventninger til markedet innen bolig og plan.

Relaterte saker


Mest leste saker