Vi søker utviklingssjef

Vil du være med å forme fremtidens arkitektbransje? Arkitektbedriftene søker nå utviklingssjef med ansvar for fagutvikling og bedriftsutvikling. Utviklingssjefen inngår i foreningens ledergruppe.

Mye av arbeidet vil i tillegg til medlemskontakt være utadrettet og skje i direkte kontakt med myndigheter, andre bransjeorganisasjoner, utdannelsesinstitusjoner, kommuner, og våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Følgende ansvar ligger til stillingen:
- Utforme foreningens bransjefaglige politikk og rammepåvirkning
- Utvikling og formidling av foreningens bransjefaglige verktøy, tjenester og kursvirksomhet
- Representere bransjen innen nasjonal og internasjonal forskning, utvikling og innovasjon
- Representere foreningen i ulike fora

Vi søker en person som:
- Ønsker å engasjere seg i arkitektbransjens og byggenæringens samfunnsansvar og utvikling
- Har evne til strategisk og samtidig involverende gjennomføring av krevende prosesser
- Er utdannet sivilarkitekt eller master i arkitektur
- Har betydelig kompetanse i prosjektering og erfaring fra ansvar for gjennomføring av prosjekter
- Har erfaring med og innsikt i ledelse og drift av arkitektvirksomhet
- Ser gleden av å arbeide gjennom andre, og skape resultater i et felleskap

Vi kan tilby:
- Mulighet for å utvikle arkitektbransjens posisjon i samfunnet og i verdikjeden
- Et humørfylt og ambisiøst arbeidsmiljø med høy kompetanse
- Kontor på Majorstuen i Oslo
- Lønn etter avtale

 Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til administrerende direktør Egil Skavang (90 24 82 62). Send søknad innen tirsdag 2. mai til post@arkitektbedriftene.no.

Se finn-annonsen her.


Om arbeidsgiveren
Norsk arkitektbransje skal utvikle et fremgangsrikt samfunn og være et forbilde internasjonalt.
Arkitekter har et stort samfunnsansvar i å utforme vårt bygde miljø. Arkitekter er premissgivere for kvalitet og lønnsomhet i landets største landbaserte næring, byggenæringen. Arkitektbedriftene i Norge er en frittstående bransjeorganisasjon for 589 arkitektkontor. Ved å arbeide for gode rammebetingelser og høy profesjonalitet tar vi aktivt ansvar for utvikling av landets arkitektbedrifter og styrker deres evne til å levere høy og lønnsom kvalitet. Arkitektbedriftene i Norge driver omfattende samfunnskontakt, yter tjenester og verktøy til medlemsbedriftene, medvirker i forsknings- og utviklingsarbeid i byggenæringen, og sørger for etterutdanning og kompetanseheving.