Vi søker student til prosjektet Arkitektur skaper verdi

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) har startet et strategisk arbeid med å måle, dokumentere og synliggjøre verdiskapningen ved god arkitektur. Prosjektet ”Arkitektur Skaper Verdi” er ett av AiNs dedikerte satsningsområder for perioden 2017-2020. Målet med satsningsområdet er å øke bevisstheten i samfunnet om hvilke reelle verdier arkitektene skaper. Nå søker vi en student i 100 prosent stilling i høst og 10-20 prosent til våren som skal bygge opp en base av arkitektoniske forbildeprosjekter. Søknadsfrist: 18. august.

Gjennom presentasjon av gode forbildeprosjekter og dokumentasjon av den merverdien disse har hatt for brukere, bestillere, eiere, utbyggere, entreprenører og andre berørte parter, ønsker AiN å vise at samfunnet i større grad må erkjenne arkitekturens samfunnsrelevans og betydningen av arkitektur som verdiskaper og virkemiddel for en bedre og mer fornuftig utnyttelse av de bygde omgivelsene våre.

Prosjektet ”Arkitektur Skaper Verdi” søker student som kan være med på oppbyggingen av prosjektet i høstsemesteret 2017 og bidra med oppfølging og oppdateringer våren 2018.

 • Høstsemesteret 2017: 100% stilling
 • Vårsemesteret 2018: 10-20% stilling

Arbeidet vil i hovedsak bestå i å opparbeide prosjektets hjemmeside og bistå prosjektleder i å finne egnede prosjekter og dokumentasjon som skal presenteres. Det vil også være utadrettet virksomhet og samarbeid med andre aktører i arkitektbransjen og samfunnet for øvrig.

Vi søker en person som:

 • liker å jobbe med design i av hjemmesider og prosjektpresentasjoner
 • har god visuell formidlingsevne
 • er god til å se arkitektoniske kvaliteter og verdier, også utenfor de vanlige forbildeprosjektene.
 • kan jobbe selvstendig, men også fungere fint i team
 • er komfortabel med å kontakte aktører innen ulike fagfelt og miljøer
 • er nysgjerrig, fleksibel og sosial
 • er samfunnsengasjert

Tidligere erfaring fra oppbygging av hjemmeside og prosjektpresentasjoner er en fordel.

 

Vi kan tilby:

 • mulighet til å være med på å bygge opp prosjektet ”Arkitektur Skaper Verdi”
 • mulighet til å knytte kontakter med arkitekter og andre aktører i bygge bransjen over hele landet
 • oversikt over et bredt spekter av prosjekter gjennomført i Norge de siste årene
 • oversikt over ulike prosesser og arbeidsformer i byggebransjen
 • et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale

 

Er du interessert?

Send en søknad der du beskriver din motivasjon for dette arbeidet og sier litt om dine tidligere erfaringer, både fra skole, arbeids- og organisasjonsliv. Har du arbeider å vise til er det fint om du legger ved hjemmeside eller annen form for presentasjon av dette. Referanser mottas også med takk. Søknadsfrist fredag 18. august / oppstart mandag 4. september

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Line Ramstad, prosjektleder for ”Arkitektur Skaper Verdi. Mail: line@arkitektbedriftene.no eller telefon: 97186681.


Om arbeidsgiveren
Arkitektbedriftene i Norge er en frittstående bransjeorganisasjon for 589 arkitektkontor. Ved å arbeide for gode rammebetingelser og høy profesjonalitet tar vi aktivt ansvar for utvikling av landets arkitektbedrifter og styrker deres evne til å levere høy og lønnsom kvalitet. Arkitektbedriftene i Norge driver omfattende samfunnskontakt, yter tjenester og verktøy til medlemsbedriftene, medvirker i forsknings- og utviklingsarbeid i byggenæringen, og sørger for etterutdanning og kompetanseheving.