Møte om boligkvalitet

Arkitektbedriftene var 3. februar i et godt møte med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Bakgrunnen var Arkitektbedriftenes bekymring for boligkvaliteten, særlig knyttet til mindre boliger.

Administrerende direktør Egil Skavang og kommunikasjonsrådgiver Berit Solli var i formiddag i møte med Marcussen og flere av hennes rådgivere på Oslo rådhus. Temaet var boligkvalitet og boområdekvalitet.

Arkitektbedriftene dro opp det historiske bakteppet med kvalitetsheving i boområder og boliger etter krigen, og at regelverket nå holder på å bli svakere. Kommunen og byen har bare en sjanse til å bygge uten å få en stor samfunnsregning i etterkant. Redusert kvalitet på boliger og boområder gir ikke lavere boligpriser, men lavere boligstandard.

Arkitektbedriftene tok også opp leilighetsnormen, og at kommunen bør stille krav til flere større leiligheter i sentrale områder. Vi snakket mye om arbeidet med Tek17 (som staten jobber med, ved Direktoratet for byggkvalitet), som har høringsfrist 10. februar. Tek17 vil stille lavere krav til dagslys, utsyn, lydisolering, bod og utearealer. Arkitektbedriftene uttrykte sin bekymring over dette.

Byutviklingsavdelingen og Arkitektbedriftene ble enige om å holde god kontakt fremover. Blant annet vil Arkitektbedriftene presentere sin nye boligkvalitetsrapport for byråden når den er klar om noen uker.

Relaterte saker

170209 solveig camilla stortinget

Boligkjøperne blir svarteper

Publisert: 5. april 2017
Solveig Dahl Grue farger

Mindre boareal, daglys og utsyn i nye leiligheter

Publisert: 3. april 2017
DSC_0817

Skavang i debatt med Solberg og Støre

Publisert: 29. mars 2017
Egil Skavang - TV2 - TEK17 - 2

Skavang i debatt på TV2

Publisert: 22. februar 2017
170420 kk tek17 kommentar

Aviskommentarer og leder om Tek17

Publisert: 20. april 2017
170209 solveig camilla stortinget

Boligkjøperne blir svarteper

Publisert: 5. april 2017
Solveig Dahl Grue farger

Mindre boareal, daglys og utsyn i nye leiligheter

Publisert: 3. april 2017
170402 hvermannsen

Film om Tek17

Publisert: 3. april 2017