Miljøledelse lunsjmøte 15. juni gratis

Gratis temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse.

Nye rutiner i MAKS: Miljøledelse

Gratis temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer

Tid:        15. juni, kl.11.00 – 13.00
Sted:     Arkitektbedriftene i Norge, Essendrops gate 3, Kantinerommet i 1.etg

11.00     Servering lunsj

11.10    Nye myndighetskrav til miljøledelse – hvorfor? (20 min)
Skjerpede myndighetskrav til miljøledelsessystem ifm offentlige anskaffelser og konkurranser.
Hva kreves av dokumentasjon for miljøledelsessystem og hvorfor? 
Anette Søby Bakker,  juridisk rådgiver v/ Arkitektbedriftene i Norge

11.30     Nye rutiner for miljøledelse i MAKS (1 t 10 min)
Gjennomgang av de nye dokumentene og rutinene for miljøledelsessystem i MAKS.
Hva går miljøledelsessystemet ut på, hva skal bedriftens miljøpolicy inneholde, og hva kreves av organisatoriske grep i bedriften?
Marta Eggertsen , Sivilarkitekt /BREEAM Revisor /Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS

12.40 Spørsmål & diskusjon (20  min)

13.00     Arrangementet avsluttes

 

Arrangementet vil bli streamet, link kommer.


Påmeldingsskjema


*
*
*
*