Arkitektomsetningen hos ingeniørene på 726,5 mill kr

Arkitektbedriftene har igjen bedt Asplan Viak, Rambøll og Norconsult skjønnsmessig beregne arkitektenes andel av omsetningen i sine store, integrerte rådgivningsfirma. Omsetningen stiger litt fra sammenlignbare tall i fjor. De tre står til sammen for omtrent ti prosent av arkitektmarkedet i Norge.

Asplan Viak økte sin omsetning for arkitekter fra 278,5 mill kr i 2015 til 284,4 mill kr i 2016. Det betyr en økning på 2,1 prosent. Arkitektvirksomheten står for 80 mill kr, landskap for 87 mill kr og plan og urbanisme for 117 mill kr. Plan og urbanisme økte mest.

Norconsult har beregnet at arkitekturomsetningen deres var på 228 mill kr i 2016.  Det er den samlede omsetning for de som jobber innen feltet arkitektur, med bredde fra plan, landskap, interiør og arkitekturprosjektering. Antall årsverk har økt noe i denne perioden.

Rambølls arkitektomsetning var i 2016 på 220 mill kr. Det er den samlede omsetningen for «Ark & plan»-avdelingene i tre divisjoner. I 2015 var den samlede omsetningen i de samme tre avdelingene 217 millioner kroner. Det betyr at omsetningsøkningen var på 1,4 prosent. Omsetningen per årsverk gikk opp i løpet av 2016 på grunn av noe reduksjon i antall årsverk.

Mer presist
Arkitektbedriftene har de siste årene bedt om arkitektandelen av omsetningen i de tre store selskapene som er både arkitekt- og ingeniørfirma. Tallene blir mer presise for hvert år, og alle de tre inkluderer litt større deler av det totale rådgivningsfirmaet nå enn de gjorde i starten.

De integrerte rådgivningsfirmaene oppgir kun omsetning for hele firmaet til Brønnøysundregisteret. I følge tallene derfra var i 2015 Nordic største rene arkitektkontor i Norge med Multiconsult-eide LINK på andreplass.